Jsme tady pro lidi…

Rodiny z Bruntálu vyrazily na víkendový pobyt

Ve dnech 15. 7. až 17. 7. 2022 proběhl v Lomnici u Rýmařova v penzionu Lomnický šenk pobyt pro rodiny s dospívajícími dětmi v rámci projektu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Zdravá rodina. Tento projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené dospívající děti, mladé dospělé a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci
rodin a obnovení narušených funkcí rodiny.

Pobytový program a celou organizaci akce zajišťoval bruntálský tým EUROTOPIE. Pobytu se oproti původně nahlášeným 8 rodinám účastnilo pouze 6 rodin – 7 dospělých a 8 dospívajících dětí. Aktivity byly voleny tak, aby prohlubovaly komunikaci a spolupráci v rámci rodin, jednotlivé aktivity směřovaly k podpoře pozitivního rodičovství a výchovy. Neopomíjeli jsme ale ani hry, kde se „mladí dospělí“ – jak se samy děti nazvaly, mohli vymezit vůči rodičům, což je v období puberty také velmi důležité.

Během pobytu jsme podnikli výlet do místního muzea věnovaného životu na vsi. Celý sobotní den mohli rodiče strávit s terapeutkou a řešit potíže jak ve vztazích v rodině, tak s výchovou pubertálních dětí. Celé rodiny aktivně přispěly k organizaci večerního programu, za což jim patří velký dík. Děti měly možnost vybít svou energii i při sportovních aktivitách a čas byl věnován i kreativním činnostem. Společně strávený čas byl velmi příjemný a přínosný.