Jsme tady pro lidi…

Táborníci ze Švagrova osvobodili Kouzelný les

Od 24. do 31. 7. 2022 se uskutečnil zážitkový pobyt pro děti z pěstounských rodin od 6 do 12 let. Jak název tohoto textu napovídá, pobyt proběhl ve Švagrově ve Středisku ekologické výchovy, kam naši pracovníci s dětmi vyrážejí na tábory již několikátým rokem. Děti i pracovníci byli ubytováni v chatkách. Středisko nabízí moderní zázemí a společenské prostory pro stravování i trávení volného času, které maximálně splňují potřeby pobytových akcí s dětmi. Pracovníci si pro děti připravili poutavou táborovou hru na motivy pohádkového světa plného kouzelných bytostí s vše vypovídajícím názvem „Kouzelný les“.

V neděli dne 24. 7. 2022 vyrazili společně pracovníci s dětmi z parkoviště u Jesenky v Jeseníku autobusem do Švagrova. Hned po příjezdu na místo byly děti vtaženy do celé táborové hry kouzelnými postavami Druidem a Poustevnicí, kteří v nedalekém Kouzelném lese žijí a starají se o něj.  Děti se seznámily s prostory a okolím střediska, kde trávily následujících několik dní. Čas byl vymezen také pro seznámení s pravidly tábora, která musela být po celý pobyt dodržována.

Po přivítání a úvodním proslovu Druida čekalo na děti rozdělení do chatek. Druidova kouzelná hůl se postarala o rozdělení dětí do týmů, a to tak, aby byly týmy vyrovnané. V závěru slavnostního přivítání pozval Druid děti večer do Kouzelného lesa, který se jednou za pět set let otevírá, a pouze vyvolení na pozvání Druida mohou do lesa vstoupit. Zde bylo dětem odhaleno šest věčně hořících kouzelných svící v posvátném svícnu. Právě kouzelné svíčky a jejich věčné plameny symbolizující mír, odvahu, hojnost, lásku, štěstí, přátelství a soudržnost dělají les harmonickým a kouzelným. Slavnostní okamžik však narušil nečekaný vpád zlé čarodějnice, které se podařilo sfouknout všechny kouzelné svíce, ukrást je a kouzelný les a s ním i všechny bytosti a rostliny zaklít. Les náhle potemnil, zesmutnil a s ním na všechny bytosti padla tma. Následně se z dálky ozval křik, který dodal Druidovi a Poustevnici naději, že nic není ztraceno. Žijící kouzelné bytosti (Vodní víla, Hrabák, Jednorožec, Vlkodlak, Ohnivý muž, Bludička) v lese dohnaly čarodějnici a svíčky se jim podařilo získat zpět. Úkolem dětí bylo v průběhu tábora najít kouzelné bytosti a získat od nich zpět kouzelné svíčky, aby je mohly předat Druidovi a osvobodit les od zlých sil.

Kromě her a aktivit sledujících společný cíl táborové hry, se děti během pobytu pravidelně účastnily ranních rozcviček. Nechyběly pravidelné úklidy chatek a jejich bodování, a také soutěžení mezi jednotlivými týmy. Během pobytu měly děti možnost výrobkovat. Vyráběly duhy pro Jednorožce, srdce pro Ohnivého může, lucerničky pro Bludičku a další vzácné předměty, které si pak mohly vzít na památku domů.

Ne vždy se děti mohly spoléhat na bezpečné prostory ve středisku Švagrova. Děti se musely častokrát vypravovat do temného lesa, kde se při plnění úkolů setkávaly s nástrahami a také s cizokrajnými a kouzelnými bytostmi (Raraši, Griffin, Bahňák apod.) V temném lese také navštívily kouzelnou chatu, kde si společně z ingrediencí lesa uvařily oběd v přírodě, na který nalákaly Vlkodlaka, se kterým se posléze spřátelily.

Předposlední den se dětem podařilo najít a získat poslední chybějící kouzelnou svíčku. Čarodějnici, která se chtěla kouzelných svíček opět zmocnit, zahnal Vlkodlak. Zlá čarodějnice tak navždy opustila Kouzelný les. Kouzelné svíčky a jejich věčné plameny děti předaly Druidovi, který je uložil zpět do posvátného svícnu a osvobodil les od temných sil. Za pomoc Druidovi a získání všech svíček byly děti odměněny kouzelnými dary. Poslední den tábora následoval úklid chatek a odjezd autobusem zpět do Jeseníku.

Táborový pobyt dětem pomohl najít nové kamarády, zlepšit svou fyzickou kondici, komunikační schopnosti, osvojit si nové dovednosti a zažít něco nového. Pro nás všechny to bylo příjemné zpestření letních prázdnin a už teď se těšíme na příští rok.